Vol079真空演绎巨乳肥臀撩人姿势29P萌汉药baby御女郎

Vol079真空演绎巨乳肥臀撩人姿势29P萌汉药baby御女郎

酿而为湿温,著而为痿痹,及或为之证,难以悉举,然当从而化之,以意加减,不可执一。此阴、阳、上、下之分所由来也。

此病而云血虚神无主者,是遗泄在五更后,正阳长阴消之时,故知其血虚也,法宜补阴以配阳,方用参枣汤,解见上。偏于阴者,外邪一入,即从阴化为病,阴邪盛则灭阳,故用药宜扶阳;邪从阳化为病,阳邪盛则灭阴,故用药宜扶阴。

又窃通评虚实论之意,以三焦隔绝,津液不行,由忧患则气结为噎膈,分反胃噎膈为二门。然暑汗脉少衰不死。

 又刺志论曰:气虚身热,得之伤暑。 则盛夏湿热蒸腾之气,高于岑楼而不见也。

 暂以吴氏达原饮,观其进退。蒋宝素曰:瘴气者,经旨所无,乃岭表方隅之疾。

上膈篇,以气为上膈,食饮入而还出,虫为下膈,食晬时乃出,即反胃转膈之证。比又见所著《医略》,原本家学,阐发师传,证以六经,参以各说,食古而化,因时制宜。

Leave a Reply